Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Parravirreheden

Hederna smyckas av en urgammal skog som gillas av många arter. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Den vidsträckta Parravirreheden ligger i södra delen av Jokkmokks kommun. Här vandrar du som besökare på en platålikande hed i en gles och parkliknande tallskog. De lavrika markerna är lättvandrade och här finns gott om grova gamla tallar att imponeras av.

Lavrika tallhedar

Parravirreheden ligger i ett vackert landskap och reservatet vilar uppe på en stor och flack kulle. De branta sluttningarna med sina mäktiga jordlager genomskärs av Vitbäcken. Den magra hedmarken är viktig betesmark för renar med sin ris- och lavklädda mark och hänglavrika tallskog. Här trivs också många sällsynta svampar som är beroende av sandiga och skarpa hedar där det funnits skog under mycket lång tid.

De lavrika markerna är lättvandrade och här trivs såväl renar som sällsynta marksvampar. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Mäktiga tallar och sällsynta skalbaggar

Parravirreheden är hem åt många gamla tallar och skogen som helhet är uppåt 300 år gammal. Det finns till och med tallar som var små plantor på 1500‑talet, de har stått här i 500 år. Många av de gamla tallarna är grova och ståtligt spärrgreniga.

I den glesa tallskogen kommer solen åt att lysa på de grova gamla tallarnas stammar. Här trivs reliktbock, en skalbagge vars larver lever i barken på solsidan av levande gamla tallarna. Arten är hotad och relativt ovanlig, men spår efter den har påträffats på ett flertal mycket gamla tallar i reservatet.

Reservatets hedmarker är vackra även i vinterskrud. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2020

Storlek: ca 5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger i södra delen av Jokkmokks kommun, cirka 35 kilometer söder om Jokkmokks centralort, alldeles väster om Inlandsvägen. Åtkomsten till reservatet är starkt begränsad då de båda skogsbilvägarna till området är bommade och det är cirka 5 kilometer att gå innan man når reservatet från allmän väg E45.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss