Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Mellersta Hällberget

Gammelskog med döda träd på marken.

Mellersta Hällberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Här i gammelskogen finns tallar som är 400 år eller äldre. En stig går genom reservatet till nordöstra hörnet av Mellersta Hällberget.

Mellersta Hällberget består till större delen av äldre tallskog i blandning med björk, enstaka asp samt inväxande gran. Det brann senast i reservatet för cirka 100 år sedan och det syns genom att vissa tallar har skador på stammen som har orsakats av branden. De flesta träden har en ålder på cirka 200-250 år men det finns några riktigt gamla tallar som är 400 år eller äldre.

I den östra delen finns en mindre naturskog där gran är det vanligaste trädet och en hel del död gran ligger på marken. Här står täta snår av rönn och gråal som höjer sig över växter som älgört, strutbräken och majbräken. Fågeln tretåig hackspett trivs i området.

Tretåig hackspett. Illustration.

Tretåig hackspett. Illustration av Jonas Lundin.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Överkalix

Bildat år: 1997

Storlek: 0,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

TReservatet ligger cirka 30 kilometer nordväst om Övertorneå. Från Nordanberget öster om Lomträsk går en skogsbilväg norrut mot Hällberget. En promenad på cirka 700 meter tar dig till reservatsgränsen.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss