Vittikkoseitterova

Illustration av tall med brandskada

Tall med barkskada från en brand, så kallat brandljud. Illustration Jonas Lundin

Förutom berget Vittikoseitterova med sin urskogsartad granskog finns här även en våtmark och en bäck.

Nära gränsen till Finland ligger Vittikkoseitterova, ett område som består av delar av berget med samma namn i väster och av våtmarken Silejäjännkkä i öster. Centralt i reservatet rinner en liten bäck med omgivande fuktig mark.  

I reservatet växer en urskogsartad, lövrik granskog. Inslagen av löv består framförallt av vårtbjörk, asp och sälg. De fuktigare partierna har en frodig vegetation med lågväxande örter. I bergets östra sluttning finns en hel del tall och skogen har mer karaktär av en barrblandskog. Vittikkoseitterova är tydligt påverkat av skogsbrand, det syns på sotade stubbar och spår efter brand i träden. Död ved finns spritt i området, vilket är av stor betydelse för många växt- och djurarter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Övertorneå

Bildat år: 2010

Storlek: 0,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 2 mil nordväst om Övertorneå och cirka 7 kilometer väster om Juoksengi. Från Juoksengi går en väg västerut genom byn Vyöni. Efter byn övergår den till skogsväg som tar slut cirka 200 meter från reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss