Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bellunåive

Gammelskog med liggande döda träd och hänglavar på granarna

Bellunåive. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Vem vill inte vandra i en trolsk granskog som denna? Här finns ett rikt skogsekosystem med några viktiga ingredienser - olikåldrig skog i flera olika skikt och död ved såklart. Det är ett lyckat recept för att fresta de allra mest krävande och ovanliga arterna. Högsta punkten i reservatet når 673 meter över havet och större delen av reservatet är beläget på mer än 500 meters höjd. I detta kärva klimat är det granen som klarar sig bäst och som också gör detta till ett riktigt granurskogsreservat.

Naturen i Bellunåive

Arvidsjaur är känt för sin vackra natur och de många naturreservat som finns här och Bellunåive är en av dessa urskogspärlor, beläget i norra delen av kommunen. Höjdläget innebär att skogen växer relativt långsamt och i de högst belägna delarna i området breder öppna hällmarker ut sig. Tack vare att terrängen är sluttande med rörligt markvatten på många håll i området är vegetationen relativt frodig i stora delar av reservatet.

Skogen skvallrar

För 150 år sen brann det i reservatets västra delar och även här är granen det regerande trädslaget även om det finns både tall och en hel del lövträd som asp, björk och sälg. Eftersom det rörliga markvattnet för med sig näring till marken som träd och växter kan ta upp kan skogen trots höjdläget anses produktiv och det i kombination med att det här finns en kontinuitet gör att det skapas mycket död ved av främst gran. Bitvis får du vara beredd på ett riktigt plockepinn av fallna granstammar – så kallade granlågor.

Skogen avslöjar också sin historik här och där. Ser du till exempel ett avlångt jack i en stam eller ett svart streck i en gran med kodavlagringar är det mest troligt ett brandljud du stött på. Det skvallrar om den eller de bränder som dragit fram här. Ett brandljud är nämligen en stamskada som ett träd kan få vid en skogsbrand. Där det brinner riktigt hårt som det också gjort på sina ställen här, dör en stor del av träden och det blir ett brott i kontinuiteten. Det gör att det blir sparsammare med död ved. Även i norra delarna av reservatet har det brunnit för ungefär 200-250 år sen.

Kontinuitet – vad är det?

I reservatets sydöstra del finns inga synliga spår efter avverkningar, vilket är en sällsynthet i sig. Det verkar också vara mycket länge sen det brann här eftersom inga spår efter brand har hittats. När inga större störningar som slutavverkning eller hård brand förekommit tillåts skogen åldras och träd dö allt eftersom och det gör att det finns träd i alla åldersklasser och ofta en ständig tillförsel av död ved. Här har inget kontinuitsbrott skett och därför är det här så nära en granurskog man kan komma!

Urskogens arter

Den lavbehängda granskogen är uråldrig med ett stort inslag av flerhundraåriga träd och det finns gott om död ved som attraherar arterna. Och här hittar du de klassiska urskogsarterna som ostticka, lappticka och taigaskinn. Marken pryds av örter som bland annat skogsnäva, fjällmaskros-arter och brudborste. Den här typen av ursprunglig naturskog har en mycket lång skoglig kontinuitet och kontinuitet av död ved, vilket gör den mycket viktig för bevarandet av biologisk mångfald. Den är i praktiken oersättlig. Visa därför hänsyn när du vistas i reservatet!

För vem passar Bellunåive?

Eftersom naturreservatet är stort och ligger nära väg passar det stora som små, unga som gamla. Du väljer själv hur länge du vill gå och hur mycket du vill se. Det finns inga iordningställda stigar eller eldstäder så ta gärna med dig en karta och en kompass så du kan orientera dig lite lättare. En gps funkar såklart också!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • elda
  • plocka bär och matsvamp

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller att skada växt- och djurlivet. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2016

Storlek: 10,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Utgår du från Arvidsjaur tätort kör du norrut cirka 6 kilometer längs E45 men svänger sedan av vänster och kör ungefär 2,7 mil tills du kommer till den skogsbilväg som leder till Bellunåives norra del. Efter cirka 1,5 km är du inne i reservatet. Reservatet ligger inte långt ifrån Reivo naturreservat, en annan pärla värd ett besök!

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss