Risk för skogsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Eliasro

Liggande knotig gren med sjö i bakgrunden

Eliasro. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Eliasro är en oas av gammelskog i ett landskap som har blivit hårt påverkat av skogsbruk. Reservatet är lättillgängligt och lättvandrat med ljusa gammelskogar och små tjärnar.

Området ligger i ett moränbacklandskap med många tjärnar och små myrar som bildades när inlandsisen smälte bort för cirka 10 000 år sedan. Eliasros två största tjärnar heter Eliasrotjärnen och Hundtjärnen. Ungefär mitt i reservatet finns ett litet myrområde där man ibland kan höra tranorna ropa över tuvullen. På sommaren finns det murklor på marken och om hösten kan man hitta hjortron.  

Mellan tjärnarnas mörka vatten står en gammal och gles naturskog av tall. Marken är relativt flack och på sina ställen står de gamla tallarna utspridda och ståtliga som pelare i en pelarsal. De har en ålder på mellan 200 och ända upp till 400 år. Spår i de allra äldsta träden visar att skogen brann för åtminstone 250-280 år sedan.

Området har arter som visar på höga naturvärden, exempelvis svampar som fläckporing och tallticka. I vissa gamla tallar kan man hitta gnagspår efter den sällsynta skalbaggen reliktbock.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att göra upp eld eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2009

Storlek: 1,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Eliasro ligger cirka 25 kilometer söder om Arvidsjaur och cirka 14 kilometer norr om Glommersträsk, längs med väg 95.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss