Päivävuoma

Illustration av hjortronblomma

Hjortronblomma. Illustration: Jonas Lundin

Päivävuoma är ett stort och variationsrikt våtmarksområde som dessutom är orört. Päivävuoma har länge varit känd som en rik fågellokal. 

I reservatet finns hässjestänger och lador kvar som minne av myrslåttern. Det finns även lämningar efter härdar samt ett rengärde.

Tjärnar i sydvästra delen

Päivävuoma naturreservat består av två myrområden, som båda avvattnas till Råneälven. Myrarna vilar på granit och är därför fattiga på kalkkrävande arter. På myrarna växer ett antal starrarter på ett underlag av vitmossa och andra mossor. Ett flertal tjärnar och gölar finns främst sydväst i reservatet.

Renbete och vinterhö

Renarna betar gärna på myrarna. Spår efter ett gammalt rengärde och många eldstäder vid myrkanterna visar att området länge varit viktigt för renskötseln. Myrmarkerna var förr också viktiga för bönder, som här skördade starr och fräken som vinterfoder åt kreaturen.

Fåglarnas paradis

Päivävuoma är känd för sitt rika fågelliv. Här häckar sångsvanar, tranor och sädgäss tillsammans med vadare som grönbena och enkelbeckasin. Några lappländska rariteter trivs i området: videsparv, dvärgbeckasinen och myrsnäppan. Här kan man också se brushanarnas danslekar och blå kärrhökens jakt efter sorkar och grodor.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förSkoterled Skoterled
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Gällivare

Bildat år: 2003

Storlek: 27,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 15 kilometer sydost om Nattavaara. Vägen mellan byn Polcirkeln och Nattavaara by passerar reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss