Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Svallmyrberget

I Svallmyrbergets naturreservat i Gäddvik kan du få uppleva den gamla skogen på nära håll. Från toppen av det flacka berget, cirka 70 meter över havet har man en fin utsikt över gammelskogen.

Utsikt över snöig barrskog

Vinter i Svallmyrberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Skogen utgörs i huvudsak av 150 år gammal gran- eller barrblandskog, men det finns också inslag av tallskog och blandskog av gran och björk eller asp. Här finns gott om gamla grova granar och tallar i åldern 200-250 år och flera hotade arter som är beroende av riktig gammelskog har hittats i naturreservatet. Området är lättillgängligt och terrängen är lättvandrad.

Svallmyrberget ligger i ett stråk med tre andra naturreservat på södra sidan av Luleälven; Bälingeberget, Alterberget och Kallaxheden som också är väl värda ett besök.

Barrskog med en stig genom. Foto.

Svallmyrberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • jaga i enlighet med gällande lagar
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark

Det är inte tillåtet att elda eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 2007

Storlek: 1,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län