Globerget

Gammelskog med döda träd

Globerget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Välkommen till Stora Globergets mycket steniga och blockiga sydsluttning och delar av Globergsmyran. I naturreservatets västra del reser sig en stor och fin rasbrant upp ur landskapet.

Här finns en gammal tallskog som har vuxit upp efter en skogsbrand. Denna skogstyp är starkt hotad i dagsläget på grund av intensivt och omfattande skogsbruk. I stora delar av skogen står tallarna tätt och har börjat konkurrera med varandra. Detta leder till att många träd dör, faller omkull och bildar liggande död ved, något som i liknande naturskogar är väldigt viktigt och skapar livsmiljöer för många växter och djur.  

Den senaste skogsbranden ägde rum för cirka 150 år sedan. Spår efter den kan ses i form av brända stubbar, brända döda träd, och brandskador i gamla tallar.

I hela naturreservatet finns det gott om död ved och flera anmärkningsvärda lavar och svampar. Bland annat växer här arter som till exempel dvärgbägarlav och smultronkantarell.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokk/Älvsbyn

Bildat år: 2010, utökning 2017

Storlek: 1,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Globergets naturreservat ligger cirka 17 kilometer nordväst om Vidsel. Längs länsväg 374, cirka 12 kilometer nordväst om Vidsel, sväng av västerut på en skogsbilväg vid Åkroken. Efter ytterligare 6 kilometer ligger naturreservatet ungefär 600 meter norr om vägen.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss