Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gärddatjåhkkå

Snöklädda barrträd

Gärdatjåhkkå i vinterskrud. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Tallskogen i Gärddatjåhkkå är typisk för Lule älvdal. Här är tallarna slanka och växer tätt.  Många av de gamla tallarna når över 20 meter i höjd och det gäller att lyfta blicken för att se deras knotiga kronor.

Här i Gärddatjåhkkå (Kärtatjåkkå) finns det gott om tallar som är 250‑300 år och till och med enstaka tallar som är hela 400 år gamla. Flera av dessa har så kallade brandljud, skador i barken som uppkommer vid skogsbrand. Den senaste skogsbranden i området ägde rum kring sekelskiftet 1600‑1700.  

Skogen i naturreservatet är inte opåverkad av människan, enstaka plockhuggningar har förekommit här längre tillbaka i tiden. Men eftersom man bara tagit lite timmer och ved här och där och skogen aldrig har varit kalhuggen, har de höga naturvärden lyckats bestå. Här finns flera strukturer som hör naturskogen till, som gamla träd och stående och liggande döda träd.  

Här finns också många arter som är knutna till gamla skogar. Lavskrika och tretåig hackspett, den rosaskimrande rosentickan på döda granar i fuktiga svackor och om man tittar riktigt noga på de grova liggande tallarna så kan man se dvärgbägarlaven med sina klubblika fruktkroppar.  

Död liggande trädlåga

Den viktiga döda veden finns i Gärdatjåhkkå. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp en mindre eld med egen medhavd ved
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2013

Storlek: 0,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Gärddatjåhkkå ligger cirka 20 kilometer nordväst om Vuollerim. Reservatet nås från vägen mellan Vuollerim och Messaure via en mindre skogsbilväg, vars avfart är cirka 4 kilometer norr om Nedre Kuouka. Vägens skick är i nuläget okänt.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss