Risk för skogsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lehtivaara

Bilden
visar en gles granskog med gamla granar, döda granar med gula hänglavar och
höstgula björkar. I förgrunden mark med blåbärsris. I bakgrunden en mulen
himmel.

De knotiga döda granarna på Lehtivaaras topp draperas av garnlavar. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

På den södra sidan av berget Lehtivaara ligger naturreservatet med samma namn. Berget kläs av gles och lågvuxen granskog som är mycket gammal. I den här naturskogen finner många hotade arter en tillflyktsort, bland annat den tretåiga hackspetten och den anisdoftande dofttickan. Här kan du njuta av naturen som den är, det finns inga anlagda leder eller rastplatser.

Den stora skogsbranden

Omkring år 1870 drog en stor skogsbrand fram över skogarna kring byn Parakka. Skogsbranden var olika intensiv på olika platser i landskapet. På Lehtivaara var skogsbranden inte så intensiv, och därför överlevde många granar. Det vet vi eftersom många av de gamla granarna i reservatet har brandskador i stammen, så kallade brandljud.

Den gamla granskogen är full av liv

I Lehtivaara är skogen mycket gammal. Det allra vanligaste trädslaget är gran, och det finns gott om granar som är så gamla som såg gryningsljuset redan i början av 1800-talet. Det finns också gott om lövträd i skogen, mest björk men också sälg och asp. Många träd håller på att dö, och många har redan dött. Den här variationen erbjuder många olika livsmiljöer för olika arter, både vanliga och sällsynta. Svampar får näring genom att bryta ned ved i fallna trädstammar. Hackspettar äter insekter som lever delar av sina liv i den murknande veden. I hänglavarna som draperar granarna trivs spindlar och många andra smådjur, som i sin tur blir mat till bland annat lavskrika och olika småfåglar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Kiruna

Bildat år: 2023

Storlek: 1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger ca 17 km sydväst om Vittangi och kan nås via väg nr 864. Den skogsbilväg som går fram till reservatet är en enskild väg som kan vara bommad.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss