Björkknösen

vy över gammelskogar och våtmarker. Foto.

Björkknösen. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Björkknösen är ett flackt skogs- och myrmosaiklandskap med ett flertal större och mindre skogsklädda holmar.

Stor myr med rik natur

Den vidsträckta Stormyran, som är en myr med mycket höga naturvärden sväljer hela reservatet. Vissa partier är ordentligt försumpade och bitvis kan terrängen vara svårframkomlig. Ute på Stormyran finns en mängd låga myrholmar, som kläs av gammal lövrik, urskogsartad granskog och tillgången på död ved i alla former är i regel god. Det finns gott om lövträd som björk och asp men även gamla sälgar kan ses lite här och där. Flera av holmarna har också rikligt med liggande döda granar och stående döda och döende granar.  

Vattendrag

Närmare sjön Hirvijärvi, vid Björkknösens västra sida finns partier med asprik granskog med gamla och grova träd. En mindre del av Puostijoki flyter genom nordöstra delen av reservatet och från Rapajärvi kommer ett mindre vattendrag in och följer östra sidan av reservatet. I anslutning till vattendragen finns lövrika svämskogar. På flera av träden ses hackspettars framfart i sin jakt efter insekter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att:

  • skada växt- och djurliv.

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Övertorneå

Bildat år: 2010

Storlek: 5,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Björkknösen ligger 17 kilometer väster om Övertorneå, strax öster om den stora sjön Hirvijärvi, på norra sidan vägen mellan Överkalix och Övertorneå.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss