Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Haaravaara

Skog på torr heldmark

Haaravaara. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Haaravaara kännetecknas av glesa, parklika tallskogar på hedmark. Beståndsåldern är ofta hög och det finns allmänt med mycket gamla tallar. I dessa så kallade överståndare finns ofta brandljud som vittnar om att träden överlevt en eller flera bränder.

Lättvandrad tallhed

Haaravaara gränsar norrut mot det stora naturreservatet Pessinki fjällurskog och den mäktiga klippkanjonen Marjakursu. De glesa, gamla tallskogarna i Haaravaara är mycket natursköna och de torra tallhedarna gör området mycket lättvandrat.  

Urskogsartade områden

Även andra skogstyper förekommer i reservatet. I den östligaste delen finns exempelvis ett område med gammal, urskogsartad granskog med gott om granlågor i olika nedbrytningsstadier. Här har en rad sällsynta arter påträffats bland annat lappticka, rosenticka, taigaskinn och röd trolldruva.

I Haaravaara finns en hel del spår av tjärbränning som var en omfattande verksamhet i dessa delar av länet ända fram till mitten av 1900-talet. Det finns tjärdalar i området och längs Marjakursu går även en gammal, byggd stig som kan ha använts för att frakta tjärtunnor från området. I reservatet finns inte så mycket liggande död tallved kvar och det är troligen också ett resultat av tjärbränningen. Däremot finns gott om torrakor och högstubbar.
 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2009

Storlek: 3,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Haaravaara ligger 12 kilometer sydväst om Kitkiöjärvi i norra delen av Pajala kommun. I höjd med Kitkiöjoki tar man av västerut på en skogsbilväg som man följer cirka 2 mil till naturreservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss