Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Palolaki rengärde

En spång ligger utlagd över en norrländsk myr, det är en del av en vandringsled.

I reservatet finns flera fina vandringsleder. Denna leder ut till det gamla rengärdet.

Ett besök till Palolaki rengärde passar både för stor och liten. Under barmarksperioden passerar en vandringsstig från området och reservatet ligger även lättillgängligt i anslutning till väg. På vintern passerar en skoterled genom området.

I det här reservatet lever många gamla träd. Här finns ståtliga tallar med så grov bark att den liknar pansar. De stående silverfurornas silvriga yta syns på långt håll. Insprängt mellan tallarna står knotiga gamla björkar och på fuktigare delar trivs granen. Här kan du ströva längs de upptrampade stigarna eller besöka det gamla rengärdet.

Eldens härjningar

Palolaki rengärdes skogar är gamla. Åldern på träden ligger mestadels mellan 170–280 år men det finns även träd som når över 300 år. Många av träden bär spår av skogsbrand, ärr i basen på trädens stammar som kallas brandljud. Enstaka tallar har spår efter hela tre skogsbränder som härjat i området. På många platser kan man se gamla stubbar som är svarta av kol.

Skogens invånare

Den lågt påverkade skogen i reservatet ger livsmiljö åt många sällsynta arter. Bland annat har tallstockticka, fläckporing, nordtagging och gammelgranskål påträffats. Även skalbaggen reliktbock har sin hemvist här. Området har ett rikt fågelliv och här finns goda chanser att få se eller höra olika ugglor och rovfåglar. Här trivs också spillkråka och tretåig hackspett.

Det gamla rengärdet

Öster om den centralt belägna myren finns ett gammalt rengärde byggd av gamla torrfuror. Rengärdet byggdes cirka 1898 och användes inom renskötseln ända fram till slutet av 1930-talet. När landsvägen Tärendö-Kompelusvaara anlades flyttades verksamheten och användandet av det gamla rengärdet vid Palolaki upphörde.

I anslutning till rengärdet finns eldplats, dass, rastkoja, torvkåta, njalla, bastu och kallkälla. Dessa har uppförts i modern tid och är i varierande skick.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

 • tälta
 • vandra
 • plocka bär och matsvamp
 • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
 • köra snöskoter på väl snötäckt mark
 • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förSkoterled Skoterled
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2021

Storlek: 1,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 9 km väster om Tärendö. Lämpligaste tillfartsvägen till reservatet från allmän väg är söderifrån från väg 394. Vid infarten på Selkävaaravägen från väg 394 finns en vägbom. Bommen är stängd men är enligt uppgift oftast olåst. Under förfallsperiod är bommen låst. Lämpliga parkeringsplatser för bilburna besökare finns längs den skogsbilväg som löper genom reservatets västra del. Det finns plats för cirka 2 bilar att parkera i en breddning av skogsbilvägen i närheten av reservatet. Det finns även en större parkeringsplats med plats för ca 5 bilar. Skogsbilvägen är i körbart skick men har sämre partier.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss