Vargön

Skog

Skog på Vargön. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Öns nordvästra udde, Koskäret är ett omtyckt utflyktsmål med sina flacka sandstränder och vackra utsikt. 

Tillgänglighet

Koskäret, avsattes redan 1977 som naturvårdsområde för att alla skulle kunna njuta av naturen. Området är ett omtyckt utflyktsmål och här finns anläggningar som brygga, raststuga och eldplats. Ett av torrdassen är anpassat för personer med rullstol. Till raststugan finns en rullstolsramp.

Piteå kommun har information om uthyrningsstugor och båttrafik.

Variationsrik natur

Naturreservatet ligger i Piteå inre skärgård och består till största delen av artrika barr-naturskogar. Skogarna skiftar mellan strandnära granurskogar och magrare gammeltallskogar högre upp på ön. Det finns även en stor variation av olika strandmiljöer och våtmarker.

Skogarna i reservatet är fulla av intressanta arter. Bland dessa märks arter som ostticka, lappticka, rynkskinn, rosenticka och harticka. Här finns också många fåglar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

 • tälta
 • vandra
 • göra upp eld på anvisad plats
 • plocka bär och matsvamp
 • köra snöskoter efter skoterled på väl snötäckt mark. Stugägare får även köra närmaste väg från strand till egen stuga.
 • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förSkoterled Skoterled
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Piteå

Bildat år: 2007

Storlek: 15 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen, skötselavtal med Piteå kommun

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet täcker delar av Vargön som ligger i Piteå skärgård, cirka 10 kilometer öster om centrala Piteå. Det behövs båt för att ta sig till ön. Båt kan till exempel angöras vid Koskäret eller i Per-Stålviken.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss