Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Storsandberget

Hedmark i höstfärger med torr, död ved och gammal barrskog

Storsandberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Storsandberget är ett vackert lågfjäll med skogsklädda sluttningar beläget i södra delen av Arvidsjaurs kommun.

Naturreservatet Storsandberget består av ett relativt stort bergsområde med sammanhängande skogar och kalfjällsliknande topp som når drygt 600 meter över havet. Skogarna i reservatet består till största delen av gamla brandpräglade naturgranskogar med varierande inslag av tall. I södra delen finns det rena tallskogar med gott om träd som är mellan 300 och 400 år gamla.  

I norra delen av området är spåren av mänsklig påverkan så få att skogen kan kallas för urskog. De gamla granarna som står här är ofta rikligt klädda av olika hänglavar. På granlågorna, granar som har dött och fallit till marken, finns krävande och sällsynta arter som bland andra den ostdoftande osttickan och rosenticka.  

På många platser i reservatet hittar man spår av tidigare skogsbränder i form av kolade stubbar, förkolnade rotvältor och brandskador i de äldsta träden. Bränderna i Storsandberget har inte daterats men skogens struktur tyder på att flera olika bränder dragit fram över berget.  

Bergets topp är mycket naturskön med böljande hedmarker med spridda vida gamla granar och vindpinade tallar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp en mindre eld med löst liggande grenar och kvistar
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga enligt gällande lagar.

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2013

Storlek: 3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Storsandberget ligger 13 kilometer nordväst om Glommersträsk. Sväng norrut från väg 518 knappt två kilometer öster om Södra Sandträsk. Sväng sedan västerut in på skogsbilväg efter cirka 2,5 kilometer. Du kommer då fram till reservatets södra del. Skogsbilvägen är ojämn och kräver en högre bil.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss