Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Naarakero

Området består av berget Naarakeros topparti och östra sluttning. På berget Naarakero finns en urskogslikande skog med många gamla, värdefulla träd. Här kan numera sällsynta skogsarter överleva.

Gammelskog med gott om döda träd

Gammelskog i Naarakero. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Bergets högsta punkt ligger ungefär 340 meter över havet och täcks av en lågväxt och flerskiktad granurskog.

Många av granarna är mer än 200 år gamla, vilket bidrar till den tydligt urskogslika karaktären. Granskogen innehåller även en stor andel lövträd, vilket bidrar till områdets höga naturvärden, och små gläntor. I bergets östra sluttning är marken fuktigare än på toppen och mängden lövträd ökar samtidigt som flera olika orkidéer kan hittas, bland annat Jungfru Marie nycklar och spindelblomster.

Skogen på Naarakero är naturligt föryngrad efter en skogsbrand som ägde rum i området för cirka 150 år sedan. Branden påverkade skogen med varierad intensitet och gamla överståndare av gran finns kvar på många håll.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• vandra
• tälta
• göra upp eld
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark 
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Övertorneå

Bildat år: 2009

Storlek: 1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län