Skyfallsliknande regn i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Naarakero

Gammelskog med gott om döda träd

Gammelskog i Naarakero. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Området består av berget Naarakeros topparti och östra sluttning. På berget finns en urskogslikande skog med gamla, värdefulla träd. Här kan numera sällsynta skogsarter överleva.

Bergets högsta punkt ligger ungefär 340 meter över havet och täcks av en lågväxt och flerskiktad granurskog.

Urskogslik natur

Många av granarna är mer än 200 år gamla, vilket bidrar till den tydligt urskogslika karaktären. Granskogen innehåller även en stor andel lövträd, vilket bidrar till områdets höga naturvärden, och små gläntor. I bergets östra sluttning är marken fuktigare än på toppen och mängden lövträd ökar samtidigt som flera olika orkidéer kan hittas, bland annat Jungfru Marie nycklar och spindelblomster.

Skogen på Naarakero är naturligt föryngrad efter en skogsbrand som ägde rum i området för cirka 150 år sedan. Branden påverkade skogen med varierad intensitet och gamla överståndare av gran finns kvar på många håll.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark 
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Övertorneå

Bildat år: 2009

Storlek: 1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Längs riksväg 99, tidigare länsväg 400, sväng av västerut vid Svanstein. Efter cirka 10 kilometer sväng av söderut vid Rantajärvi. Mellan cirka 4-8 kilometer från Rantajärvi finns några mindre skogsbilvägar som leder fram till naturreservatets närområde.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss