Kuokkavaara

Skog vid vatten

Kuokkavaara. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Kuokkavaara är ett naturskönt stycke av det forna skogslandskap som fanns före det moderna skogsbrukets början. Det är ett starkt kuperat område som har formats efter en eller flera bränder kring mitten av 1800-talet. Centralt ligger sjön Kuokkajärvi som är ett fint fiskevatten.

Området består av de två skogsklädda bergen Kuokkavaara och Alanen Äijävaara, med tre markerade bergstoppar som höjer sig ungefär 220 meter över havet. Landskapet är starkt kuperat och på berget Kuokkavaara finns lodräta stup som sänker sig ner i de gamla skogarna. För den som orkar ta sig upp till toppen väntar en fin utsikt. Tallskog dominerar, men här finns också stora inslag av lövträd och delar med mer koncentrerad lövskog.

Skogen har påverkats av en eller flera skogsbränder som drog fram i området i mitten på 1800-talet. Det kan man se på skador i de äldsta tallarna och på den stora mängden döda träd som finns här. Det är en variationsrik skog, vissa partier är glesa medan andra har tätt växande träd. Området är omtyckt av bland andra tjädern. Mitt i området finns den lilla sjön Kuokkajärvi, som omsluts av den vackra, obrutna naturskogen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Övertorneå

Bildat år: 2009

Storlek: 1,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kuokkavaara ligger cirka 15 kilometer sydväst om Övertorneå. Väg 400 går rakt söderut från Övertorneå till byn Niemis. Från Niemis går en väg förbi sjöarna Armasjärvi och Puostijärvi som leder fram till reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss