Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Piatis

Sjö i kvällssol omgiven av barrskog

Eftermiddagssol över en del av sjön Stor-Piatisjaure och dess omgivande gammelskogar. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Piatis är ett lättillgängligt utflyktsmål 1,5 mil från Jokkmokk. Vandringsleder saknas, men norr om sjön Stor-Piatisjaure är marken flack och lättgången. Under hösten är Piatis något alldeles extra för svampälskaren. Då kryllar det nämligen av både matsvamp och sällsynta svamparter som trivs på lavhedarna i tallskogen.

Ett svampmecka

Att Piatis är så rikt på marksvampar beror antagligen på mycket speciella markförhållanden och att skogen fått stå orörd väldigt länge. I området trivs sällsynta arter som tajgataggsvamp, lakritsmusseron och den väldoftande smultronkantarellen. Under ett bra svampår finns mängder av karljohansvamp att plocka i reservatet. Svampar kan ge en indikation på hur skogen mår och den stora svamprikedomen tyder på att skogarna i Piatis mår väldigt bra. Svamparna är viktiga som nedbrytare i naturens kretslopp.

1800‑tals brand

Medan du norr om sjön möts av sällsynta tallskogar på sandhed, möts du i söder av lövrika gran- och barrblandskogar. Skogarna i Piatis har för länge sedan brunnit och man kan fortfarande upptäcka spår av branden som härjade i området på slutet av 1800‑talet.

En rosaaktig smultronkantarell

Den sällsynta smultronkantarellen känns igen på sin rosaaktiga färg och söta lukt som påminner om smultron. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Kulturpräglat landskap

Är det lämningar från en svunnen tid som väcker ditt intresse ska du bege dig till den nordvästra delen av reservatet. Området vittnar om en tid då människor levde här. Spår finns i form av härdar, en husgrund och fångstgropsystem. Dessa människor var troligtvis samer som livnärde sig på sina renar. De norra delarna av Piatis utgör än idag ett renbetesområde. Även rester av gamla renhagar finns spritt i reservatet.

Träbit med hål i på lavklädd hedmark

Rester av en gammal renhage. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2019

Storlek: 2,3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 13 kilometer sydost om Jokkmokk. Från väg 97, ta av söderut vid "Mattisgården" i byn Mattisudden, cirka 7 kilometer öster om Jokkmokk. Efter 5 kilometers skogsbilväg är du framme vid reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss