Långträskberget

Grön lunglav på träd

Lunglav. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Långträskbergets skogar har grova träd som är draperade med hänglav. Det finns gott om döda träd som står och ligger i området. I öster finns en myrmark.

I den mäktiga skogen på nedre delen av Långträskbergets sydsida finns mycket grova tallar och granar. Här finns gott om liggande och stående döda träd, mest gran, men även tall och olika lövträd. På den döda veden har man hittat flera arter vedsvampar som bara trivs i gammelskogar, bland annat lappticka, rosenticka, gränsticka och ullticka. Att skogen är gammal syns även på att träden är överhängda med garnlav.

I östra delen finns en myrmark. Närmast myren och nordväst om den finns det gott om gamla sälgar och på dem har man hittat lunglav, olika njurlavar och doftticka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp en mindre eld. Vid eldning använd endast löst liggande kvistar och grenar.
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv eller att skräpa ner. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Älvsbyn

Bildat år: 1997, reviderades 2013

Storlek: 0,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Det finns ingen väg som leder ända fram till reservatet. Cirka 12 kilometer norr om Vidsel, på vägen mot Bodträskfors, kan man svänga av österut. Efter cirka 1 kilometer finns det en parkeringsplats, därifrån är det cirka 1,6 kilometer att gå till reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss