Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Särkirova

Gammal skog

Gammelskog i Särkirova. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Det här naturreservatet består av det 320 meter höga berget Särkirova och sjön Särkijärvi som ligger väster om berget. Här finns en värdefull naturskog med en mångfald av växter och djur, bland annat flera hotade arter.

Skogen i området är av varierande slag eftersom det har brunnit olika mycket i olika delar. Här finns allt från tallskogar och lövrika barrblandskogar till ren granskog i de områden där det knappt brunnit alls. På bergets sydsluttning finns det en del mycket gamla och grova tallar som troligen är omkring 500 år gamla! På dessa gamlingar kan man se spår efter flera bränder.  

Det finns gott om döda träd som ligger huller och buller på marken, på dessa växer det svampar som rynkskinn och den vackert färgade rosentickan. Döda träd är mycket viktigt för väldigt många av de arter som lever i skogen, det gäller allt från svampar till fåglar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Övertorneå/Pajala

Bildat år: 2005

Storlek: 2,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

 Särkirova ligger cirka 15 kilometer nordost om Korpilombolo på östra sidan av väg 392 mellan Korpilombolo och Pajala. Från Korpilombolo kör cirka 1,5 mil norrut på väg 392, sväng av till öster strax innan Kuusilaki och efter cirka 2,5 kilometer ligger reservatet 400 meter från vägen.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss