Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Holsteröarna

Harsyra.

Harsyra. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Holsterörarna består av storblockiga, skogklädda öar, till stor del klädda med örtrik blandskog. Många sällsynta vedsvampar är funna på fallna granstammar.

Naturreservatet omfattar de två öarna Västerst- och Mitti-Holsterören samt den låglänta halvön Landerst-Holsterören.  

Mitti-Holsterören är den största av reservatets öar. Ön är mycket storblockig och i vissa delar svårframkomlig. Trots underlaget är större delen av ön skogsklädd. I norr står tät, svårgenomtränglig granskog med inblandning av större björkar. Miljön är trolsk med stora stenbumlingar, vackert överhöljda av vägg,- hus- och kvastmossa.

Även på Västerst-Holsterören är terrängen storblockig. På ön finns en fritidsstuga på den norra udden. Landerst-Holsterören är en låglänt halvö med ett trädskikt dominerat av björk. Skogen är öppen, främst i södra delen och ger intryck av att vara påverkad av bete.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med
  • egen ved.
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet köra snöskoter på öarna eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Kalix

Bildat år: 1997

Storlek: 1,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Holsterörarna ligger mellan Sinksundsön och Bergön i västra delen av Kalix skärgård, cirka 9 kilometer sydsydost om Siknäs.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss