Granbergsbranten

Gammelskog med vedsvampar

Granbergsbranten. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Granbergsbranten utgörs av Granbergets nord- och nordostsluttning. Här finns både barr- och lövträd i en härlig blandning, till glädje för många sällsynta arter. 

Skogen har vuxit upp efter en skogsbrand som ägde rum för cirka 120-130 år sedan. Spår efter branden finns i hela området i form av kolad ved och enstaka träd med brandsår, så kallade brandljud.

Längre ned i sluttningen är miljön frodigare och produktivare där markvegetationen övergår från att domineras av blåbärsris till att bestå av lågörter och en del orkidéer. Mindre kallkällor insprängda i området medför även ett mindre inslag av högörter, såsom midsommarblomster.

Lövträden i området utgörs av såväl äldre asp som björk och sälg. Flera rödlistade arter knutna till denna typ av träd förekommer i området, bland annat kan man hitta den väldoftande dofttickan på sälg och liten aspgelélav på asp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2009

Storlek: 0,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Längs länsväg 356 mellan Boden och Älvsbyn, efter cirka 17 kilometer sydväst om Boden, sväng av västerut. Efter ytterligare 4 kilometer sväng västerut mot Brännberg, efter 5,5 kilometer sväng norrut in på en mindre skogsbilväg. Följ skogsbilvägen 5 kilometer, ta sedan av mot väster. Efter cirka 1 kilometer kantar vägen reservatets östra avgränsning.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss