Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Granbergsbranten

Granbergsbranten utgörs av Granbergets nord- och nordostsluttning. Här finns både barr- och lövträd i en härlig blandning, till glädje för många sällsynta arter. 

Gammelskog med vedsvampar

Granbergsbranten. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Skogen har vuxit upp efter en skogsbrand som ägde rum för cirka 120-130 år sedan. Spår efter branden finns i hela området i form av kolad ved och enstaka träd med brandsår, så kallade brandljud.

Längre ned i sluttningen är miljön frodigare och produktivare där markvegetationen övergår från att domineras av blåbärsris till att bestå av lågörter och en del orkidéer. Mindre kallkällor insprängda i området medför även ett mindre inslag av högörter, såsom midsommarblomster.

Lövträden i området utgörs av såväl äldre asp som björk och sälg. Flera rödlistade arter knutna till denna typ av träd förekommer i området, bland annat kan man hitta den väldoftande dofttickan på sälg och liten aspgelélav på asp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2009

Storlek: 0,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark