Risk för skogsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Döman

Strandglim

Strandglim. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet Döman består av två öar som är starkt påverkade av svallning vilket har format deras utseende. Gistgårdsrösen och andra kulturlämningar vittnar om det gamla fiskarlivet på öarna.

Reservatet omfattar de två öarna Gråsjälen och Döman. De ligger strax söder om Jävre Sandön i Piteå innerskärgård. Närmast Jävre Sandön ligger Gråsjälen som är cirka 6 hektar stor. Ön är kraftigt påverkad av att vågor har svallat ön medan den har rest sig ur havet efter den senaste istiden. Den nordvästra halvan består av grusiga strandvallar och blockfält, den södra delen är storblockig. På Gråsjälen växer hallon, renfana, strandglim och strandvial.  

Döman är 9,5 hektar stor och består mest av grus och klapperstenar. Här finns krypande rönnar, enbuskar, klena granar och tallar. Den rikaste strandvegetationen finns i viken i norr. Där växer bland annat täta bestånd av madrör, gultåtel, östersjötåg och salttåg.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Särskilda regler gäller för jakten i naturreservatet, det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet.

Det är inte tillåtet att köra snöskoter på öarna eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Piteå

Bildat år: 1997

Storlek: 0,8 Kvadratkilometer, varav landyta 0,16.

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet Döman ligger ca 2,5 mil söder om Piteå och ca 9 km SO om Jävre. Landstigning görs vid den brygga och stuga som ligger på den västra delen av ön. Till bryggan har en smal kanal muddrats. För mer information, kontakta turistinformationen i Piteå kommun.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss