Knivberget

Gammelskog

Knivberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet omfattar Knivbergets nordligaste topp med omgivande sluttningar.

Knivberget är ett svårtillgängligt, variationsrikt urskogsreservat omgivet av contortaskogar. I den nordöstra delen finns en cirka 25 hektar stor provyta, där man på 1930-talet provade en skogsbruksmetod som kallas blädning. Man avverkade genom att gallra skogen hårt och sen hoppades man att ny skog skulle komma upp utan frösådd eller plantering.  I den blädade delen växer idag gles ungskog av tall och gran.

Den nordvästra delen av naturreservatet innehåller myrar med inslag av vide- och snår av enbuskar. Här står naturskog av gran med enstaka äldre tallöverståndare. Längst i nordost är granskogen reslig och lavbehängd med gott om död ved och inslag av grova sälgar. Mot bergets topp blir granskogen gles och lågvuxen.  

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 1997

Storlek: 0,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Knivberget ligger cirka 15 kilometer nordnordost om Arvidsjaur. Ingen väg går ända fram till berget. Närmast kommer du via en skogsbilväg nordväst från väg 45 vid Norra Näverliden.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss