Lehatt

Lehatt är ett litet skogsområde med en lövbränna - ett brandfält från 1901 med gott om björk. Det finns många spår efter skogsbränder i området.

Flygbild över barrskogsområde

Flygbild över Lehatt. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Lehattreservatet bildar en cirka 2 kilometer lång och 700 meter bred rektangel uppe på berget av fritt utvecklad skog i en omgivning av väl gallrad produktionsskog. Området brann 1901 och avsattes drygt 50 år senare som exempel på en naturlig lövbränna. Detta gör att området är ett värdefullt referensområde för att kunna studera en skogs naturliga återhämtning efter skogsbrand.

Stora delar av reservatet utgörs av täta, självgallrande björkdominerade bestånd. Lehatt ligger strax öster om det stora urskogsreservatet Nimtek.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp en mindre eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv eller att skräpa ner. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 1997, rev 2013

Storlek: 1,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Lehatt ligger cirka 33 kilometer öster om Arjeplog och det finns ingen väg som leder ända fram till reservatet utan skogsbilvägen slutar cirka 500 meter från den nordvästra gränsen. Lämpligaste tillfartsvägen till skogsbilvägen är att svänga av från vägen som går mellan Sväggejaur och Abraure. Sväggejaur ligger cirka 7,5 kilometer öster om Arjeplog.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss