Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stor-Abborrtjärnen

Sjö med skog intill

Stor-Abborrtjärnen

Landskapet som naturreservatet ligger i kännetecknas av skogklädda myrholmar och fast mark, varvat med myrar och småsjöar. 

Runt sjön Stor-Abborrtjärnen är den gamla tallskogen rak, högvuxen och ger en vacker inramning åt sjön. Skogen är gammal och de flesta träd är 200-300 år. Vissa av tallarna har knotigare kronor som visar att de är upp emot 500 år gamla.

På de mindre myrholmarna växer en urskogsliknande skog med gott om död ved som står och ligger överallt. På ett par mindre myrholmar i sydöstra delen av området finns en lågproduktiv tallsumpskog, där många av de senvuxna tallarna är 300-400 år gamla.

I området har arten mindre märgborre hittats på solbelysta gammeltallar. Det är en art som endast har hittats på ett tiotal platser i Norrbottens län. Mindre märgborre lämnar karaktäristiska spår efter sig på tallstammarna. Där larverna har krupit ser spåren ut som "flygande måsvingar" på barken.

I östra delen av området finns det våtmarker med höga naturvärden.  

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp en mindre eld med löst liggande grenar och kvistar
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2015

Storlek: 1,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 25 kilometer sydost om Arvidsjaur. Lämpligaste vägen till reservatet är söderifrån från väg 373 som går mellan Långträsk och Abborrträsk. Området ligger cirka 2,5 mil nordost om Abborrträsk.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss