Plötslig ishalka i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Södra Jukkasvaara

Brandljud i barrträd

Södra Jukkasvaara. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet ligger vid berget Jukkasvaara. Nedanför bergssluttningen övergår området i en skogs-myrmosaik och i mer sammanhängande myrmarker.

Myrar av högt naturvärde

Delar av Kielisenvuooma ingår i naturreservatet. Kielisenvuoma är ett stort myrkomplex som är av högsta naturvärdesklass.  

I Södra Jukkasvaara består skogarna av brandpräglad, lövrik barrskog. I norr dominerar lövrika barrblandskogar. Skogen är delvis mycket tät och här finns gott om döda lövträd. När man närmar sig myrarna blir skogen sumpigare och det finns även insprängda partier sumpskog i resten av skogen. I södra delen av området är inslag av tall större. Här är det frodigt och det är även gott om lövträd, främst asp men även björk och sälg.

I södra delen av naturreservatet finns brandspår av främst i form av gamla kolnade stubbar som sticker upp ur mossan, men brandljud i träd har också påträffats. Från borrprov i brandljud har den senaste branden daterats till senast år 1878.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2009

Storlek: 2,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 10 kilometer nordväst om Tärendö. Längs väg 867, cirka 15 kilometer nordväst om Tärendö och 3 kilometer öster om Männikkö, sväng av österut på en skogsbilväg som man följer cirka 10 kilometer fram till naturreservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss