Torrbergstjärn

Besökare vid Torrbergstjärnen

Torrbergstjärnen är ett populärt utflyktsmål. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Fiskare och vandrare trivs i Torrbergstjärns naturreservat som är ett populärt utflyktsmål. Tjärnen ligger nästan på toppen av det 202 meter höga Torrberget.

I det klara vattnet i tjärnen simmar inplanterad fisk, omgiven av en gles tallskog med flerhundraåriga tallar. Vandrar du längre bort från tjärnen kan du uppleva hällmarker och frodigare granskog med prunkande blomster.

Vid tjärnen finns många spår från äldre tiders människor. Bland annat finns ett 20-tal härdar kring sjön som visar var samerna haft sina kåtor. Reservatet nyttjas än idag som vinterbetesland av Semisjaur-Njarg sameby. I tjärnen finns idag inplanterad ädelfisk. I övrigt bjuder naturen i området på en blandning av torra hällmarker med gammal tallskog och örtrika, frodiga granskogar med gott om lövträd.

Många sällsynta arter har hittats i området, som gräddporing, lappticka och den säreget doftande osttickan.

Om du är intresserad av att fiska i tjärnen kan du få mer information från Sjulnäs fiskevårdsförening som ansvarar för fisket.

Vandrare på hällmark

Upptäcksfärd över hällmarkerna i Torrbergstjärn. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

 • tälta
 • vandra
 • köra snöskoter på väl snötäckt mark
 • plocka bär och matsvamp
 • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att elda eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förSkoterled Skoterled
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Piteå

Bildat år: 2009, utökat 2018

Storlek: 3,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger 20 kilometer nordväst om centrala Piteå och cirka 5 kilometer norr om byn Lillpite. Från Lillpite är det flera vägar som leder till reservatet. En stig går in i reservatet söderifrån och en annan stig västerifrån.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss