Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vathaanvaara

På bilden syns en sank myr med granskog i bakgrunden.

I reservatet breder ett myrlandskap ut sig. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet Vathaanvaara ligger cirka 19 kilometer nordväst om Vittangi och bildar en korridor mellan Vittangiälven i norr och Torneälven i söder. Här trivs många av urskogens arter men ett besök under sommaren kräver ett par täta stövlar då stora delar av reservatet utgörs av myr och sumpskog.

Här finns de gamla träden

Mitt i reservatet ligger berget Vathaanvaara. På bergets sluttningar växer gammal tallskog och här och där ståtar uråldriga tallar som var unga på 1500-talet. Det är en hisnande tanke att möta träd som stått på samma plats i 500 år.

Besöker du låglandpartierna söder om berget och reservatets norra delar befinner du dig på den sega och långsamt växande barrurskogens domäner. Här finns också en mosaik av myrsumpskogar. De granrika skogarna är gamla och åldern ligger mestadels kring 200-300 år och träden är i regel mycket senvuxna och kortväxta. Den gamla skogen är draperad med mörka hänglavar, mestadels manlav som är en karaktärsart för de gamla urskogarna i de här trakterna.

Urskogens arter

I takt med att gammelskogar avverkas blir urskogar som de i Vathaanvaara nästan som ett museum. De kan verkligen kallas skogar där träden som grott har sina rötter, inte förts hit genom plantering. I de här skogarna bor invånare som hör skogen till, de trivs inte i unga, brukade virkesåkrar. Många av invånarna är rödlistade arter knutna till opåverkade skogar med lång kontinuitet, bland annat tajgaskinn, ostticka och liten sotlav. Liten sotlav kräver riktigt gamla granar som de kan växa på, gärna 300 år eller äldre.

Svamparten tajgaskinn på en död granstam.

Tajgaskinn växer på döda granstammar i gammelskogar. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att gräva upp eller plocka orkidéerna. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Kiruna

Bildat år: 2020

Storlek: 28 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 19 kilometer nordväst om Vittangi. Det går att nå reservatets södra delar via en skogsbilväg som tar av norrut från väg 45 cirka 10 kilometer väster om Vittangi. Ta vänster i korsningen cirka en kilometer efter att vägen korsat Torneälven och fortsätt västerut cirka 12 kilometer. Ta av till höger i korsningen och du är snart framme vid reservatets sydöstra gräns.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss