Serpraliden

Bilden
visar utsikt över ett barrskogslandskap. I förgrunden solbelysta granar och
björkar. I bakgrunden blånande barrskogskullar och disig himmel.

Serpraliden bjuder på fin utsikt över skog och berg. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten.

Serpraliden ligger omkring 9 km väster om Moskosel. Det är ett skogsberg som sträcker sig drygt 640 meter över havet. Besöker du området får du ta del av fina vyer, urskogsartad granskog och en spännande flora och fauna. Det saknas leder och anläggningar i området så ta med dig karta och kompass eller GPS om du planerar en längre tur i reservatet.

Spår som skvallrar

Genom att räkna hur många årsringar en trädstam har går det att bestämma åldern på träden i ett område. Det finns också andra spår som skvallrar om skogens historia. När tallar blir riktigt gamla får de grov skorpig bark och tjocka platta grenar. I Serpraliden finns sådana tallar och de över 300 år gamla.

Silverfuror är döda tallar som fortfarande står upp. De är ofta riktigt gamla individer och ett hem för många olika djur, växter och svampar. Silverfuror såväl som liggande döda träd av både tall och gran finns på många platser i naturreservatets skogar. För länge sedan brann det i området. Det går att se spår av dessa i Serpraliden genom att titta efter stubbar och rotvältor som har kolade rester.

Bilden
visar en barrskog. I förgrunden granar, centralt i bilden en solbelyst grov
gammal tall med knotiga grenar. I bakgrunden klarblå himmel.

I Serpraliden finns tallar som grodde på 1600-talet. De med grov bark och platta tjocka grenar kallas för tallöverståndare, som tallen på bilden. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten.

Livet i den gamla skogen

Tittar man närmare på de liggande döda granstammarna kan man hitta rosentickor, ulltickor och osttickor. De här vedlevande svamparna är kräsna och hittas bara i de finaste gamla skogarna. Grenarna i den gamla granskogen draperas med olika arter av hänglavar. Förutom att hänglavarna bidrar till områdets artrikedom är de också viktig föda för de renar som kan finnas i området året runt.

Bilden
visar granar i förgrunden. Centralt i bilden finns en silvergrå död gammal tall
med knotiga grenar. I bakgrunden blå himmel med mycket moln.

Döda stående träd är värdefulla för många djur, växter och svampar och går att hitta på många ställen i naturreservatet. På bilden syns toppen av en så kallad silverfura. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten.

Här och där i Serpralidens skogar finns det lövträd och på dem trivs andra arter än på barrträden. Om du besöker området går det att hitta gamla sälgar med den fascinerande lunglaven växandes på sig. Lunglaven är känslig för luftföroreningar och behöver gamla lövträd för att kunna överleva. Vid fuktigare partier vid bäckar, det som kallas dråg, brukar döda träd attrahera många arter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2024

Storlek: 3,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 9 kilometer väster om Moskosel i Arvidsjaur kommun.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss