Iso-Kuusivaara

Skog

Gammelskog i Iso-Kuusivaara. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Detta bergsmassiv 15 kilometer väster om Övertorneå är en strimma av gammal skog i en brukad omgivning. Den urskogslika skogen är en oas för den biologiska mångfalden i området.

Iso-Kuusivaara omfattar fyra berg som sträcker sig från norr till söder. Det är Kuivavaara och Puittas i norr och Iso-Kuusivaara och Pikku Kuusivaara i söder.  

Centralt i reservatet ligger den lilla sjön Puittaanjärvi. Söder om sjön nära vägen ligger en jaktstuga. I närheten finns också kulturspår i form av en kåta och en rengärde.

Urskog

Den vanligaste skogen i området är tallskog som är tydligt påverkad av skogsbränder för länge sedan. Skogen är full av döda, fallna träd, högstubbar och gamla tallar, allt som hör urskogen till. På vissa ställen växer rikligt med asp, som fått chansen att växa upp efter bränderna. Ett exempel är Kuivavaaras steniga nordostsluttning där rikligt med asp sätter sin prägel bland granar och tallar.  

I reservatet ryms också granskog med inslag av örtrik sumpskog. Här finns gott om liggande granved och arter som är beroende av den. 

Klapperstensfält och strandvallar

Berget Iso-Kuusivaaras nord- och västsluttning är det ursprungliga domänreservatet. Här växer tallar glest i blockiga branter och det finns träd som är upp till 300 år gamla. De nedre delarna av berget är flackare och bär spår efter den så kallade Högsta kustlinjen. Ungefär 200 meter nedanför bergets topp låg havskanten och nedanför det har vågorna format klapperstensfält och strandvallar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Övertorneå

Bildat år: 1997, 2010

Storlek: 4,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Övrigt: Det finns en jaktstuga i området.

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 15 kilometer väster om Övertorneå. Kör väg 391 som går västerut från Övertorneå och strax före sjön Hirvijärvi finns en avtagsväg söderut som korsar reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss