Storforsen

Vatten på hällmark

Här och där svämmar vattnet över och rinner över klipphällarna. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Storforsen är ett av Norrbottens mest besökta naturreservat. Här kan du på nära håll uppleva Nordens största fors. Delar av området är tillgänglighetsanpassat.

Under midsommar, då vattenflödet är som störst, kan du låta dig hänföras av det mäktiga dånet från forsen och beundra naturens krafter i vattenmassorna.

Ett naturreservat för alla

Storforsen är ett lättillgängligt naturreservat med många besökare. Här finns informationsskyltar, vandringsstigar och rastplatser. Från hotell Storforsen går det en vandringsled upp längs forsen. Stora delar av området är tillgängligt för rörelsehindrade. Däckspång leder ut mot forsen. Det finns en särskild parkeringsplats för rörelsehindrade med särskilt tillstånd som ligger vid servicebyggnaden. Den är öppen när det finns personal i reservatet, vanligen dagtid under sommaren.

Se och göra 

Här finns något för både stora och små.  Vandra på spång och stigar. Slå dig ner vid någon av strömmarna som porlar fram lite här och där, vågar du dig fram till det nervkittlande Döda fallet? Tänk på att det finns branta stup och att klipphällarna kan vara hala när de är våta.

Det finns flera eldstäder i området men många väljer också picknick på en lämplig klipphäll, särskilt när det är dans eller musik på den stora scenen som ligger intill forsen. Har du tur kanske du får uppleva baletten Trolltagen, till tonerna av Norrbottensfödde kompositören Ralph Lundsten.

Vintertid plogas parkeringsplatsen och det går att gå fram till forsen, men däckspången blir snöig och isig så framkomligheten är sämre och det kan vara halkigt och ojämnt.

Hälsoslinga

Här finns också en grön hälsoslinga som fungerar för i stort sett alla. Det går bra att ta sig fram för rullstol, rollator, barnvagn och de som går med teknikkäpp. Den har ett relativt hårt och slätt ytskikt utan hinder. Området är flackt med endast små höjdskillnader och det är inte fysiskt krävande.

Delar av hälsoslingan är blå, och fungerar bättre för gående som kan lyfta fötterna ordentligt vid till exempel rötter eller stenar, eventuellt med stöd av stavar eller kryckor. Det kan finnas vissa höjdskillnader. Kräver viss uthållighet.

Hälsoslingan Storforsen Länk till annan webbplats.

Natur och hälsa

Naturen i Storforsen

Storforsens naturreservat ligger i Piteälvens dalgång. Piteälven är en av Sveriges fyra oreglerade nationalälvar och forsen är Nordens största och den är även Europas största oreglerade. Forsen mynnar ut i ett sel där vattnet flyter stilla fram. På våren kan du ofta se sångsvanar, knipor och gräsänder här.

Älven är omgiven av en urskogslik strandskog, med ett rikt växt- och djurliv. Här blommar Norrbottens landskapsblomma åkerbär på försommaren. Andra växter är liljekonvalj, linnea, kanelros och röda vinbär.

Utter lever i Piteälven, liksom den svartvita lilla strömstaren.

Spår från flottning

Fram till 1980-talet flottades timmer i älven. Än i dag kan du se de byggnationer i älven som gjordes för att underlätta för flottningen. Då torrlades också en del av den gamla forsen.

Fiskeregler

Sveaskog är markägare inom naturreservatet och fisket inte är upplåtet. Det innebär att det inte är tillåtet att fiska inom naturreservatets gränser. Uppströms reservatet är fisket upplåtet och det är Sveaskogs och Storforsens Sportfiskeklubbs regler som gäller.

För mer information om fiskekort och regler kring fisket besök Sveaskogs och Storforsens Sportfiskeklubbs hemsidor:

Sveaskogs information om fiskeregler Länk till annan webbplats.

Storforsens Sportfiskeklubb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

 • vandra
 • jaga i enlighet med gällande lagar  

Det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på därför särskilt anlagda vägar
 • göra upp eld eller tälta, annat än på iordningställda platser
 • rida inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd
 • cykla i terräng
 • köra snöskoter
 • skada växt- och djurliv  

En cykelled passerar genom området och cykling på leden har dispens från förbudet att cykla i övriga naturreservatet.

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Älvsbyn

Bildat år: 1971, utvidgades 1997

Storlek: 1,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Övrigt: Tillgänglighetsanpassad led, vindskydd och eldstad finns i området.

Hitta hit

Storforsen ligger knappt fyra mil norr om Älvsbyn och cirka 6 kilometer från Vidsel, vid en avtagsväg från väg 374. Det finns en stor parkeringsplats. För rörelsehindrade med särskilt parkeringstillstånd finns parkeringsplatser nedanför backen, närmare forsen. Du måste passera en vägbom som är öppen när personal finns i reservatet, vanligtvis dagtid under sommarhalvåret.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss