Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tväråkölen

Från toppen av Tväråkölen har man har en vacker utsikt över Råneälvdal. Berget reser sig 162 meter över havet och låg helt under vatten efter istiden.

Barrskog

Tväråkölen, med en del av Tväråkölstjärnen i förgrunden. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Området kring toppen är mycket naturskönt och domineras av ett stort hällmarksområde bevuxet med gammal hällmarkstallskog. På toppen av berget har du en vacker utsikt över Råne älvdal. Hällmarksområdet avgränsas mot kanterna av branta bergstup och storblockiga branter. Klapperstensfält finns på flera ställen i reservatet.

Skogen i området är i stort sett opåverkad av skogsbruk och här kan du hitta flera vedlevande svampar och lavar som är knutna till orörd skog. Hålträd och spår från hackspettar som söker föda är också vanligt förekommande. En del levande träd har spår efter skogsbrand, så kallade brandljud. I området finns även kolade stubbar och lågor som visar att det har brunnit.

Lappticka på liggande trädstam

Lappticka. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att elda i reservatet eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 2009

Storlek: 0,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 11 kilometer nordväst om Råneå samhälle. Närmast kommer du om du kör vägen mellan Melderstein och Vitå. Det finns ingen väg eller stig in till reservatet. Från Tväråkölstjärnen ser du berget på andra sidan.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss