Puostijoki

Vattendrag omgivet av skog

Puostijoki. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Genom hela reservatet rinner den 10-20 meter breda ån Puostijoki i nord-sydlig riktning. På båda sidor om ån finns den variationsrika myren Stormyran.

Skogarna längs med ån översvämmas periodvis, framför allt under våren. Med det inströmmande vattnet får marken och skogen även ett tillskott av näringsämnen. I stort sett hela åsträckan kantas av gammal, lövrik och hänglavsrik granskog. Många av träden har hög ålder och granar över 250 år är ingen ovanlighet. I skogarna längs vattendraget finns gott om och ofta rikligt med död ved, då främst av död eller döende björk och bäveravgnagda aspar.  

En rad olika specialiserade kärlväxter, lav-, moss-, insekts- och däggdjur finner här sitt livsutrymme. Fågellivet är rikt med olika hackspettar som bearbetar den döda veden vilket får till följd att andra hålbyggande fåglar får möjlighet att häcka och trivas här. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Övertorneå

Bildat år: 2010

Storlek: 1,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Puostijoki ligger 17 kilometer väster om Övertorneå, alldeles intill länsväg 391, som korsar området i dess sydligaste del.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss