Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vinsanlehto

Gammelskog

Vinsanlehto. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Reservatet innehåller en mosaik av olika naturtyper exempelvis myrar, tallskogar och sumpskogar. Bäcken Karijoki flyter genom området och i anslutning till bäcken finns en gammal slåtteräng.                        

Spår från förr

Myrarna i reservatet har nyttjats för myrslåtter i gamla tider. På både den norra och södra myren står gamla slåtterlador. I centrala delen nära vägen finns det även en restaurerad slåtterkoja.

Skogen

I reservatets östra del ligger en vacker 20-40 meter bred ravin. På krönet och i branterna står talldominerad skog med ett stort inslag av träd i 200-års åldern och även enstaka träd som är 400 år eller äldre. Vissa träd bär spår efter en brand. Dalgången är mycket fin med inslag av snårigt vide, doftande älgört, gråal samt stora björkar och granar.

Områdets centrala del utgörs av gammal tallskog med inslag av äldre björkar. Träden är av imponerande diameter och många bär tydliga spår efter brand. Utmed bäcken Karijoki längst i söder är vegetationen örtrik och här står frodig gransumpskog med grova granar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp en mindre eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv eller att skräpa ner. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 1997, reviderad 2013

Storlek: 0,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Vinsanlehto ligger cirka 20 kilometer väster om Korpilombolo. Skogsbilvägar mellan Gustavsberg och Narken passerar genom reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss