Bergmyrbäcken

Gammelskog

Bergmyrbäcken. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Granskogen i naturreservatet Bergmyrbäcken är mycket gammal och i princip helt opåverkad av skogsbruk.

Naturreservatet Bergmyrbäcken ligger på en nordsluttning där bäcken som gett reservatet sitt namn rinner längst ner i sluttningen. Bäcken rinner från Bergmyran, slåttermyren som ingår i kulturreservatet Gallejaur.  

I Bergmyrbäcken är det granarna som dominerar, och de är riktigt gamla. De flesta träden har mellan 250 och 350 år på nacken, en del är till och med ännu äldre. Enstaka mycket gamla tallar och björkar bryter granarnas dominans. Många träd är rikligt behängda med hänglav.  

Det finns gott om den för naturskogar så viktiga döda veden i Bergmyrbäcken. Det är främst grova granar som har rötats av vedsvampar, gått av och fallit till marken. På de döda granarna kan du hitta sällsynta arter som rosenticka, lappticka och rynkskinn.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp en mindre eld med egen medhavd ved
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2013

Storlek: 0,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Bergmyrbäcken ligger i sydligaste delen av Arvidsjaurs kommun, cirka 10 kilometer sydväst om Glommersträsk. Lämpligaste bilvägen till reservatet från allmän väg är i reservatets norra del. En skogsbilväg går söderut från den väg som går mellan Järvträsk och Gallejaur, cirka 1 kilometer från Järvträsk. För att komma in i reservatet från vägen behöver du ta dig över bäcken.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss