Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Norr-Björkberget

Vy över sjö med gammal lada vid stranden och barrskogsklätt berg i bakgrundne

Norr-Björkberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Reservatet består till stor del av berget Norr-Björkbergets sluttningar och den lilla Krokträsktjärnen. Runt tjärnen ligger våtmark som tidigare har använts som slåttermark. Resterna av en gammal slåtterlada står kvar nära sjön.

Skogen i reservatet har brunnit flera gånger, senast för ungefär 120 år sedan. I bergssluttningen i norr växer en urskogsartad barrblandskog med ett stort inslag av lövträd som vuxit upp efter att det brunnit. I väster finns yngre bestånd med fina naturvärden i form av bland annat gamla tallar som står kvar med brandskador, så kallade brandljud, i stammen. Längre söderut finns skog med jämnåriga tallar i 100-års åldern som har vuxit upp tätt tillsammans efter att det brunnit. De har börjat konkurrera med varandra om utrymmet, vilket ger gott om död ved.  

Andra partier har fuktigare skog med gamla granar som det växer garnlav i. Här och var står grova aspar och gamla sälgar med den vackert gröna lunglaven växande på stammen. Det finns gott om liggande granved som är populär bland många ovanliga vedsvampar som till exempel rosenticka och gammelgranskål.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2010

Storlek: 1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Norr-Björkberget är beläget i den norra delen av Bodens kommun, ungefär 22 kilometer nordost om Bodträskfors och 6 kilometer sydost om Lakaträsk. Reservatet kan nås från flera håll. Två vägar går mellan Lakaträsk och Gullträsk, varav den längre vägen passerar längs den östra kanten av reservatet, nära sjön.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss