Hällberget

Gammelskog och myr

Hällbergets naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet består av tre granskogsklädda berg med mellanliggande myrstråk. Här finns höga naturvärden och många sällsynta arter.

Här finns det gott om gammal granskog med nästan inga spår alls efter något som helst skogsbruk. Även myrarna har mycket höga naturvärden och har klassats som några av de finaste myrarna i länet.

Berget Hällberget ligger mitt i området. Bland block- och hällmarkerna står lågvuxen, gles granskog med inslag av klen björk, enbuskar och en del grova, omkring 300 år gamla tallar. Klimatet är kärvt och har gjort att topparna på många av träden är brutna och torkade. Denna typ av skog, riktigt gammal granurskog som är påverkad av ett kärvt klimat, dominerar även resten av naturreservatet. Det finns dock plats för andra typer av skogar som till exempel högrest, frodig granskog med prunkande örter som torta och skogsnäva och områden med gamla, grova tallar som vittnar om äldre tiders skogsbränder.

Hällberget är en riktig "hot spot" för sällsynta och hotade arter som kräver gamla orörda skogar för att överleva. Här finns arter som taigaskinn, grenlav och ostticka som alla behöver gamla eller döda träd för att trivas. Här finns också en riktigt sällsynt art, storporig brandticka som endast är hittad på sex platser i Sverige.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Överkalix

Bildat år: 2010

Storlek: 3,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

 Hällberget ligger cirka 30 kilometer väster om Överkalix. Du når reservatet via en skogsbilväg som går mellan Marsjärv och naturreservatet Muggträsk.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss