Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Låjssa

Bilden visar sjön Låjssa omgiven av skog i höstfärger.

Sjön Låjssa omgiven av skog i höstfärger. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Natursköna Låjssa ligger några mil nordost om centrala Jokkmokk. De många sjöarna i reservatet omges av åsar med gammelskog. Här kan du bestiga skogsbergen Karngelvaara och Auvakkovaara eller vandra på de strövvänliga åsarna mellan småsjöarna i norra delen av reservatet. Lavskrikan, vår egen urskogsfågel, kanske besöker dig och tigger en bit mat. Låjssa ligger lättillgängligt i anslutning till allmän väg och kan besökas året om. Välkommen!

Gammelskogen

Låjssas skogar är omväxlande. Mellan de små sjöarna står storvuxen, gammal tallskog. De flesta träden är omkring 200 år men det finns de som stått här i imponerande 500 år. På marken ligger grova, fallna träd, jättevindfällen och silvriga lumpade stockar som fällts med yxa för cirka 100 år sedan. Insprängt mellan tallar och i blötare sänkor trivs urgamla granar och här och var står susande, högvuxna aspar och knotiga gamla björkar.

Bilden visar Låjssas gammelskog på berget Auvakkovaara. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Vy från skogsberget Auvakkovaaras nordvästra slänt. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Urskogens innevånare

Det märks att skogen i området har fått vara ifred från mänsklig påverkan under lång tid. Här lever många sällsynta arter som bara trivs i urskogar. Bland annat har vedsvamparna svampurskogsporing, kristallticka, taigaskinn och tallstockticka påträffats. Även laven ringlav och skalbaggen reliktbock har sin hemvist här. Bland fåglar är lavskrika en karaktärsart och den kommer ofta nära när man sitter och fikar eller stannar upp i sin vandring i skogen.

Bilden visar en lavskrika som är rostbrun och gråaktig i färgen och sitter i en gran.

Urskogsfågeln lavskrikan tittar gärna till dig i skogen. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Skogens nyttigheter

Lämningar i området skvallrar om att det funnits människor i Låjssa under lång tid. Bland annat finns här gamla härdar och tittar man upp kan man här och var få syn på gamla barktäkter i grova gamla tallar. Barktäkter kallas de spår på tallarnas stammar som är resultatet av att samer i äldre tid skördat innerbarken från träden för att äta. Barken är nyttig och innehåller både stärkelse och mineraler vilket gjorde den viktig för samernas då annars väldigt proteinrika kost.

Rastkoja vid Lundsjön

I reservatet finns anläggningar för friluftslivet bland annat öppna vindskydd, eldringar och torrdass. Anläggningarna är i dagsläget i blandat skick och en del är i behov av upprustning. I anslutning till Lundsjön i den norra delen av reservatet finns en timrad rastkoja som står öppen för besökare. Kojan ligger intill skogsbilvägen.

Bilden visar kojan vid Lundsjön. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Skogskojan vid Lundsjön. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

 • tälta
 • vandra
 • plocka bär och matsvamp
 • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved
 • köra snöskoter på väl snötäckt mark
 • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2021

Storlek: 6,62 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 35 km nordost om Jokkmokk. Lämpligaste tillfartsvägen till reservatet från allmän väg är österifrån. Vägen från Messauredammen till Nattavaara passerar reservatets östra sida. Den skogsbilväg som korsar reservatets norra del i väst‑östlig riktning är i körbart skick och möjlighet finns till parkering på flera ställen längs med skogsbilvägen under barmarksperioden.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss