Risk för gräsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Linalinkka

Linalinkka är ett naturskönt och lättvandrat område som är relativt litet. Det ligger precis norr om Linaälvens utflöde i Ängesån och det 18 meter höga Linafallet. 

Gles barrskog

Linalinkka. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Linalinkka utgörs av en tallhed på älvsediment. Älvbrinken ned mot Ängesån är mycket brant. Närmast älven växer en gles tallskog med träd i 250-års åldern. På många av tallarna hänger det draperier av tagellavar, vilket visar att skogen är gammal.

Längre upp finns enstaka exemplar av riktigt gamla tallar, omkring 350-400 åriga. Några av dem har spår efter minst två bränder. På den sandiga marken växer inte så mycket men renlavar och kråkbär har fått fäste här och där.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Gällivare

Bildat år: 1997, reviderad 2009

Storlek: 0,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 17 kilometer nordnordväst om Lansjärv. En väg söderut från Satter i Gällivare kommun leder fram till först Linkkarova och sen Linalinkka. Informationstavla för båda finns vid Linafallets parkering.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark