Turpas

Reservatet har fina tallskogar och mäktiga isälvssediment som bildades när inlandsisen smälte.

Människa tittar på utsikt från blockig mark med skog

Utsikt från Turpas. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Turpas är en vacker tallskog med 250-åriga träd och många av gammelskogens arter. Närmare Turpasjokk finns även en del gran och björk. Det är lätt att vandra i reservatet eftersom tallheden innebär att det är öppet. Ju närmare Turpasbäcken får skogen dock ett mer påtagligt inslag av gran och björk. Längs det smala men frodiga bäckdråget ligger en hel del död ved av gran och björk.

Genom reservatet löper en gammal cykelstig som nu är upprustad till en trivsam färdväg för dagens vandrare eller cyklister. Stigen är ett kulturminne från 1900-talets första hälft då kronojägare och jägmästare cyklandes skulle bevaka området.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• vandra
• tälta
• göra upp eld
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Överkalix

Bildat år: 1997, reviderades 2010, utökning 2017

Storlek: 1,6 kvadratkilometer

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Övrigt: Nära bäcken finns en timrad skogskoja som är öppen för allmänheten.