Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Leder och stugor

Att färdas längs de statliga lederna är ett fantastiskt sätt att möta fjällens natur och kultur. Totalt finns det cirka 2250 kilometer statlig led i Norrbotten, både vinter- och sommarleder. De mest kända är Kungsleden, Padjelantaleden och Nordkalottleden. Det finns också vandringsstigar i flera av våra naturreservat och nationalparker.

Förvaltningen av leder i Norrbotten

Det statliga ledsystemet i Norrbottens län förvaltas av Länsstyrelsen. Naturförvaltningsenheten samordnar förvaltningen och fältenheten utför viss skötsel. Det statliga ledsystemet finns i fjällområdet. Det finns också leder som sköts av kommuner, lokala föreningar och privata entreprenörer. Dessa leder ligger oftast i närheten av samhällen och turistanläggningar. Inom vissa naturreservat och nationalparker finns kortare stigar och leder. De ingår inte i det statliga ledsystemet men även dessa förvaltas av naturförvaltningsenheten.

Hur hittar jag information om fjällederna?

Ett tips är att ladda ner appen Norrbottens Naturkarta. Där publicerar vi på ett lättillgängligt sätt vår information om våra leder (sommarleder), nationalparker och naturreservat i länet. Kartan här ovanför hämtas från Naturkartan.

Norrbottens Naturkarta

Alla broar, raststugor, hjälptelefoner, dass och roddleder längs de statliga lederna finns också markerade på Lantmäteriets fjällkarta. 

På sidan Aktuellt i fjällen lägger vi ut aktuell information som berör de statliga fjällederna och anläggningarna. Du kan prenumerera på nyheter från sidan om du anger din e-post.

Aktuellt i fjällen

Markerade sommarleder märks ut med orange-röd färg som målas på stenar, rösen, träd eller stolpar. Vinterleder markeras med röda ledkryss på järnstolpar. Vissa leder är endast rekommenderade färdvägar och de har inga markeringar i terrängen. Vilken sorts led en viss sträcka är framgår av fjällkartan. Förutom ledmarkeringar finns även vägvisningsskyltar längs det statliga ledsystemet. Skyltarna är blå med vit text. Andra aktörer som har behov av att sätta upp vägvisning i fjällen kan med fördel använda samma system.

På en del ställen längs lederna finns det raststugor. De är endast till för kortare raster och som nödstugor. Vid varje raststuga finns ett torrdass. På enstaka ställen längs lederna finns det även separata dass utplacerade.

Broar finns där sommarlederna korsar större vattendrag. Mindre vattendrag får vandrare vada över på egen hand. På några platser finns så kallade säsongsbroar. De tas in under vintern, för att minska risken för skador. Säsongsbroar finns längs leden Vaisaluokta-norska gränsen (Suollagajåhkå och Rávdoajvve), Vaisaluokta-Kutjaure (Allakjågåsj), Hukejaure-Sitasjaure (Áinnajohka) och Ruonekjåkkå-Laisstugan (Dádtjajåhkå). Säsongsbroarna tas in i slutet av september och läggs ut när snöläget tillåter, normalt senast 1 juli.

Länsstyrelsen har ingen sophantering till fjälls, utan det du tar med dig till fjällen tar du med dig därifrån. Nedskräpning förstör för andra besökare och är dessutom både olagligt och farligt.

Roddleder

På tre ställen längs Kungsleden finns det roddleder. Där finns det roddbåtar utplacerade sommartid, som vandraren får använda för att ta sig vidare längs leden. Roddlederna finns vid:

Båtarna läggs i kring midsommar, normalt senast 1 juli och ligger ute till slutet av september.

När du använder båtarna på en roddled är du skyldig att lämna en båt på varje sida om vattnet. Det innebär att rodden normalt sett måste göras tre gånger. Först ror du över för att hämta båten på andra sidan och ror tillbaka med den på släp. Därefter drar du upp den ordentligt upp på stranden, för att sedan ro över till andra stranden igen och fortsätta din vandring.

Observera att roddleden som tidigare fanns vid Sijddojávrre/Sitojaure har lagts ner tills vidare. Vandrare hänvisas till kommersiell båttrafik. Se länk till STF:s samlade information nedan eller sök på internet efter "båttrafik Sitojaure".

Båttrafik längs fjällederna

På två platser längs Kungsleden är vandrare beroende av kommersiell båttrafik för att komma vidare. Dessa ställen är:

Det finns möjlighet att köpa båtskjuts på fler ställen. För kommersiell båttrafik hänvisar vi till respektive aktör eller till STF:s samlade information om båttrafik i fjällen.

Båtar i fjällen (svenskaturistforeningen.se) Länk till annan webbplats.

I länet finns ett femtiotal övernattningsstugor/fjällstationer längs ledsystemet. De flesta drivs av Svenska Turistföreningen (STF). Några stugor förvaltas av Länsstyrelsen. Längre ner på sidan hittar du mer information om dem. Stugor inom världsarvet Laponia förvaltar föreningen Laponiatjuottjudus. Stugorna är oftast utrustade för självhushåll och har flerbäddsrum som du kan få dela med andra gäster. När fjällstugorna är stängda finns alltid ett mindre säkerhetsutrymme öppet. Vid de flesta stugor finns en hjälptelefon.

Det finns också möjligheter att hitta logi i stugor och rum som hyrs ut av andra företag och privatpersoner. Kontakta kommunala turistbyråer för mer information om boenden.

Länsstyrelsen har tagit fram en mobil-applikation som ger dig information om fjällederna (sommarleder) direkt i mobilen, även när du är off-line. I appen finns en karta med alla leder och anordningar, där du också kan se din egen position. Här finns information om Kungsleden och Västra leden på Kebnekaise, tillsammans med övriga statliga fjälleder samt nationalparker och naturreservat i länet. Via appen kan du också rapportera in fel eller brister som du upptäcker längs ledsystemet eller i skyddade områden.

Appen heter Norrbottens Naturkarta och laddas ner via App-store eller Google Play (Android).

Norrbottens Naturkarta

De mest kända vandringslederna

Den mest kända vandringsleden i länet är Kungsleden. Den sträcker sig från Abisko i norr och ända till Hemavan i Västerbotten. En annan populär men mycket krävande led är Västra leden upp på Kebnekaise. Nordkalottleden är lite mindre känd och är egentligen en ihopkoppling av flera befintliga leder i Finland, Norge och Sverige. Lederna inom världsarvet Laponia förvaltas av organisationen Laponiatjuottjudus.

Kungsleden är den äldsta och mest kända vandringsleden i Sverige. Den går mellan Abisko i Norrbotten och Hemavan i Västerbotten och är en väl upptrampad led med ett utbyggt system av stugor. De flesta vandrare väljer att gå den norra delen av Kungsleden och här kan det bli gott om folk och periodvis trångt i övernattningsstugorna under högsäsongen i juli-augusti. Söder om Kvikkjokk finns det inga stugor längs Kungsleden inom den del av leden som ligger inom Norrbottens län.

På tre ställen längs Kungsleden finns det roddleder. Där finns det roddbåtar utplacerade som vandraren får använda för att ta sig vidare längs leden. Roddlederna finns vid Lájtávrre/Laidaure, Tjårvekallegiehtje/Hornavan (vid Jäckvik) och Dievssajávri/Teusajaure.

Båtarna läggs i kring midsommar, normalt senast 1 juli och ligger ute till slutet av september.

Observera att roddleden som tidigare fanns vid Sijddojávrre/Sitojaure har lagts ner tills vidare. Vandrare hänvisas till kommersiell båttrafik. Även över sjöarna Saggat och Riebnes hänvisas till kommersiell båttrafik. Det finns också möjlighet att köpa båtskjuts på fler ställen. För aktuell båttrafik hänvisar vi till respektive aktör eller till STF:s samlade information om båttrafik i fjällen. Mer information finns högre upp under rubriken Roddleder och båttrafik.

Roddleden vid Dievssajávri/Teusajaure ligger inom världsarvet Laponia och förvaltas av Laponiatjuottjudus.

Laponiatjuottjudus. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När leden passerar en nationalpark eller annan skyddad natur måste du följa det skyddade områdets föreskrifter. Längs en del av södra delen av Kungsleden ligger Tjålmejaure fågelskyddsområde. Där gäller särskilda regler.

Under rubriken "Tillträdesförbud för skydd av djur och växter" kan du läsa mer om Tjålmejaure.

Mer information om Kungsleden i Norrbottens Naturkarta

Västra leden från Kebnekaise fjällstation upp till Giemegáisi/Kebnekaise är en sommarled, vilket innebär att det inte finns några synliga ledmarkeringar på vintern. Vintertid är det också risk för laviner längs leden. Bästa tiden att gå brukar vara under juli och augusti. Vandringen är mycket krävande och olyckor sker varje år. Terrängen är blockig och svår och det är många höjdmetrar att kämpa sig upp (och ner). Vädret kan slå om snabbt och kan också förändras på högre höjd.

Länsstyrelsen har tagit fram en folder med information om leden och vad du bör tänka på. Foldern finns på svenska och engelska.

Folder om Västra leden / Information in English about the Western Trail on Kebnekaise. Länk till annan webbplats.

Observera att det sedan 2017 finns en ny säkerhetsstuga på Kebnekaise, nära toppen. En äldre raststuga står kvar längre ner, markerad på fjällkartan som vindskydd.

Nordkalottleden är en cirka 800 kilometer lång sommarled som går genom de nordligaste delarna av Sverige, Norge och Finland. Leden sträcker sig från Treriksröset i norr till Kvikkjokk i söder. Vandrar du hela leden så passeras nationsgränserna tio gånger. Det finns övernattningsmöjligheter på drygt 40 platser längs leden. Övernattningsstugorna ligger som regel på ett avstånd av 10-20 kilometer, men några etapper är 30 kilometer långa mellan stugorna. Leden är markerad med stenrösen och skyltar. Nordkalottleden består av befintliga leder som länderna har knutit samman med några ledavsnitt. I Sverige går leden bitvis ihop med Kungsleden och Padjelantaleden.

Finlands information om Nordkalottleden (utinaturen.fi) Länk till annan webbplats.

Norges information om Nordkalottleden/Nordkalottruta (ut.no) Länk till annan webbplats.

Padjelantaleden är cirka 150 kilometer lång och sträcker sig mellan Kvikkjokk och Rijtsem/Ritsem. Leden passerar genom Padjelanta/Badjelánnda nationalpark. Större delen av Padjelantaleden förvaltas av Laponiatjuottjudus.

Det finns också flera andra leder inom världsarvet Laponia.

Mer information om turer, leder och stugor på Laponias webbplats Länk till annan webbplats..

Länsstyrelsens stugor

Länsstyrelsen har ett fåtal stugor i egen regi. Dessa finns oftast i ett skyddat område eller i anslutning till en statlig led.

Här är en lista över Länsstyrelsens stugor

Arjeplog

Stuga Pieljekaisestugan Länk till annan webbplats.

Område Pieljekaise Kungsleden

Ett öppet rum med kök för dagsbesök. Ett låst fyrbäddsrum kan hyras för övernattning. Bokning, betalning och nyckel via Handelsboden i Adolfström Länk till annan webbplats..

Koordinater RT90: Y 156083 / X 7361856
Koordinater SWEREF99TM: N 7360363 / E 582081

Stuga Delliknäs Länk till annan webbplats.

Område Laisdalens naturreservat

Jägarstugan Länk till annan webbplats. stängd tills vidare pga renovering. Ladugårdsbyggnad Länk till annan webbplats. där det går att övernatta. Det finns även en timrad raststuga Länk till annan webbplats. som det går att övernatta i.

Koordinater RT90: Y 1559879 / X 7320169
Koordinater SWEREF99TM: N 7318871 / E 596408

Stuga Guijaure Länk till annan webbplats.

Område Silvervägen-Guijaure-Vuoggatjålme Länk till annan webbplats.

Ett öppet rum för dagsbesök. Två låsta tvåbäddsrum. Bokning, betalning och nyckel via Björn Helamb Vuoggatjålme stugby Länk till annan webbplats..

Koordinater RT90: E 1509915 / N 7385413
Koordinater SWEREF99TM: N 7383443 / E 545626

Stuga Lomtjärn Länk till annan webbplats.

Område Silvervägen-Guijaure-Vuoggatjålme Länk till annan webbplats.

Ett öppet rum för dagsbesök. Bokning, betalning och nyckel via Björn Helamb Vuoggatjålme stugby Länk till annan webbplats..

Koordinater RT90: E 1501333 / N 7395283
Koordinater SWEREF99TM: N 7393198 / E 53692

Stuga Kattugglekojan Länk till annan webbplats.

Område Laisdalens naturreservat

Raststuga cirka 4 kilometer från Kungsleden, i Laisdalens naturreservat. Plats för tio personer att rasta. OBS, ej övernattning. På platsen ska det finnas dass, kamin och ved.

Arvidsjaur

Stuga Lamburträsk Länk till annan webbplats.

Område Lamburträsk naturreservat

Övernattningsstuga i Lamburträsk naturreservat som är gratis att låna. Nyckel lånas av Kenneth Hansson 073-0528174. Mer turistinformation på Visit Arvidsjaur Länk till annan webbplats..

Haparanda

Stuga Sandskär Länk till annan webbplats.

Område Haparanda skärgårds nationalpark

Tre fyrabäddars övernattningsstugor på ön Sandskär. För bokning, kontakta HaparandaTornio turistinformation Länk till annan webbplats..

Stugor i Norrbottensfjällen som drivs av Svenska Turistföreningen

Längs det statliga ledsystemet finns det även stugor och fjällstationer som drivs av Svenska Turistföreningen (STF).

Stugor, Svenska Turistföreningen Länk till annan webbplats.

Stugor inom världsarvet Laponia

Världsarvet Laponia förvaltas av föreningen Laponiatjuottjudus.

Stugor, Laponias webbplats Länk till annan webbplats.

Norrbottens Naturkarta

Ladda gärna ner appen Norrbottens Naturkarta som är gratis, finns för både Iphone och Android. Här finns kartbaserad information om statliga leder, nationalparker och naturreservat i Norrbottens län, med tillhörande stugor och andra anordningar för friluftslivet.

Norrbottens Naturkarta

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss