Grundträskån

Grundträskån är en skogsmosaik med en säregen karaktär. Reservatet har fått sitt namn från ån som rinner rakt igenom det från norr till söder. Tvärställt åns riktning ligger småkuperade sandryggar med torv emellan, som ger området ett strimmigt utseende.

Bäck med skog runt omkring

Grundträskån. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Det långsmala reservatet sträcker sig längs med Grundträskån och består av småkuperade ryggar och mellan dem stora och små våtmarkspartier. Skogen är präglad av närheten till bäcken och är väldigt variationsrik. Partier med gransumpskog bryter av mot torrare åsar med tall. Barrskogen är generellt sett gammal, med träd på cirka 140-170 år. Många av träden har rikligt med hänglavar. I vissa delar av skogen finns ett stort inslag av lövträd, framförallt björk och asp.  

Det finns mycket död ved i skogen, både i form av bland annat liggande granved och lövved i olika nedbrytningsstadier och högstubbar av tall. I söder finns ett område med en tallbränna.
 

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Kalix/Överkalix

Bildat år: 2009

Storlek: 3,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat