Lamburträsket

I Lamburträsk kan man se de flesta av Lapplands vadare och sjöfåglar som häckfåglar eller som flyttare på väg norrut under våren. Tranor, sångsvanar och sädgäss ropar över sjön. Grönbenor, enkelbeckasiner, gluttsnäppor spelar i kör med dvärgbeckasiner och storspovar.

Vy från Lamburträsk

Vy över Lamburträsk. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Området är lättillgängligt med vandringsstigar, fågeltorn och rastplatser. Här finns också övernattningsstugor, dass och eldplatser.

En gång var Lamburträsket en fiskrik sjö. Kring den fanns samiska boplatser. Nybyggare slog sig sedan ner i närheten, med kor, hästar och får som krävde vinterfoder. På 1880-talet sänkte bygdens bönder sjön för att få större slåttermarker med frodig starr och fräken. Vattnet reglerades med hjälp av dammar. På hösten höjdes vattnet för att göda växterna. Dessutom slet isen bort videbuskar som försvårade slåttern. På sommaren sänktes sjön och markerna kunde slås. Sjuttio år var träsket slåttermark. Numera är det bara älgarna som betar av träskets gröda.

Fågelsjön

I Lamburträsk spelar grönbenor, enkelbeckasiner och gluttsnäppor i kör med dvärgbeckasinens galoppläte och storspovens flöjtsolo. Så gott som landets alla andfåglar kan man se i träsket, med den eleganta salskraken och den högljudda gråhakedoppingen som höjdpunkter för den fågelintresserade. Och stora flockar av smalnäbbade simsnäppor rastar i sjön på väg till fjällmyrarna om våren.

I 25 år fanns ett berguvshägn i Lamburträsk där projektet Berguv Nord födde upp berguvar. Hägnet lades ner 2005.


Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp

Det är inte tillåtet att köra snöskoter, göra upp eld annat än på iordningsställda platser eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled
  • Eldplats Eldplats
  • Toalett Toalett
  • Rastplats Rastplats
  • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 1971

Storlek: 3,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000