Malungsberget

På Malungsberget finns vidsträckta hällmarker och klapperstensfält som omges av urskogsartad tallskog. Toppen av berget bjuder på en vidunderlig utsikt över Kalixälven.

Utsikt över skogslandskap

Malungsberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Malungsberget ligger intill väg E10 och är lättvandrat när man väl har tagit sig upp för branten! Malungsberget utgörs av tre bergstoppar och det är den östra som är högst, 215 meter över havet. Toppen störtar brant ner mot E10 och Kalixälven.

På bergstopparna breder stora hällmarker och klapperstensfält ut sig. På hällmarkerna växer gamla, knotiga tallar som många har blivit hem åt den hotade skalbaggen reliktbock. Här finns flera tallar som har nått den anmärkningsvärda ålder 450 år och äldre. På och i anslutning till hällmarkerna finns också en hel del döda träd, både liggande träd, så kallade lågor och stående silverfuror.

Spår efter gamla samiska barktäkter finns spridda över området, något som inte är så vanligt i skogsområdena så här nära kusten. I sluttningarna och i svackorna mellan topparna finns också andra skogstyper som till exempel lövrika granskogar och gransumpskogar.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• vandra
• tälta
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att:

• göra upp eld
• skada växt- och djurliv

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Överkalix/Kalix

Bildat år: 2010

Storlek: 3,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat