Vathaanvaara

Naturreservatet Vathaanvaara ligger ca 19 km nordväst om Vittangi och bildar en korridor mellan Vittangiälven i norr och Torneälven i söder. Här trivs många av urskogens arter men ett besök under sommaren kräver ett par täta stövlar då stora delar av reservatet utgörs av myr och sumpskog.

I reservatet breder ett myrlandskap ut sig. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I reservatet breder ett myrlandskap ut sig. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Här finns de gamla träden

Mitt i reservatet ligger berget Vathaanvaara. På bergets sluttningar växer gammal tallskog och här och där ståtar uråldriga tallar som var unga på 1500-talet. Det är en hisnande tanke att möte träd som stått på samma plats i 500 år! 

Besöker du låglandpartierna söder om berget och reservatets norra delar befinner du dig på den sega och långsamt växande barrurskogens domäner. Här finns också en mosaik av myrsumpskogar. De granrika skogarna är gamla och åldern ligger mestadels kring 200-300 år och träden är i regel mycket senvuxna och kortväxta. Den gamla skogen är draperad med mörka hänglavar, mestadels manlav som är en karaktärsart för de gamla urskogarna i de här trakterna.

Urskogens arter

I takt med att gammelskogar avverkas blir urskogar som de i Vathaanvaara nästan som ett museum. De kan verkligen kallas skogar där träden som grott har sina rötter, inte förts hit genom plantering. I de här skogarna bor invånare som hör skogen till, de trivs inte i unga, brukade virkesåkrar. Många av invånarna är rödlistade arter knutna till opåverkade skogar med lång kontinuitet, bland annat tajgaskinn, ostticka och liten sotlav. Liten sotlav kräver riktigt gamla granar som de kan växa på, gärna 300 år eller äldre.

Tajgaskinn växer på döda granstammar i gammelskogar. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Tajgaskinn växer på döda granstammar i gammelskogar. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att gräva upp eller plocka orkidéerna. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Kiruna

Bildat år: 2020

Storlek: 28 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län