Svallmyrberget

I Svallmyrbergets naturreservat i Gäddvik kan du få uppleva den gamla skogen på nära håll. En stig går genom området och över det flacka berget, vars topp är cirka 70 meter över havet.

Utsikt över snöig barrskog

Vinter i Svallmyrberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Barrskogen i området är mestadels cirka 150 år gammal. Trädslagen varierar mellan mest tall, mest gran och blandskog med björk och asp. Här finns en hel del gamla grova granar och tallar i åldern 200-250 år och flera hotade arter som är beroende av riktig gammelskog har hittats i naturreservatet. Området är lättillgängligt och terrängen är lättvandrad.

Svallmyrberget ligger i ett stråk med tre andra naturreservat på södra sidan av Luleälven; Bälingeberget, Alterberget och Kallaxheden, som också är väl värda ett besök.

Barrskog med en stig genom. Foto.

Svallmyrberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • jaga i enlighet med gällande lagar
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark

Det är inte tillåtet att elda eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 2007

Storlek: 1,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 8 kilometer väster om Luleå, på södra sidan av Luleälven vid Gäddvik.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss