Torrbergstjärn

Fiskare och vandrare trivs i Torrbergstjärns naturreservat som är ett populärt utflyktsmål. Tjärnen ligger nästan på toppen av det 202 meter höga Torrberget. I det klara vattnet i tjärnen simmar inplanterad fisk, omgiven av en gles tallskog med flerhundraåriga tallar. Vandrar du längre bort från tjärnen kan du uppleva frodigare granskog med prunkande blomster.

Besökare vid Torrbergstjärnen

Torrbergstjärnen är ett populärt utflyktsmål. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Vid tjärnen finns också många spår från äldre tiders människor. Bland annat finns ett 20-tal härdar kring sjön som visar var samerna haft sina kåtor. Reservatet nyttjas än idag som vinterbetesland av Semisjaur-Njarg sameby. I tjärnen finns idag inplanterad ädelfisk. I övrigt bjuder naturen i området på en blandning av torra hällmarker med gammal tallskog och örtrika, frodiga granskogar med gott om lövträd.

Många sällsynta arter har hittats i området, som gräddporing, lappticka och den säreget doftande osttickan.

Om du är intresserad av att fiska i tjärnen kan du få mer information från Sjulnäs fiskevårdsförening som ansvarar för fisket.

Vandrare på hällmark

Upptäcksfärd över hällmarkerna i Torrbergstjärn. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

 • tälta
 • vandra
 • köra snöskoter på väl snötäckt mark
 • plocka bär och matsvamp
 • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att elda eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Skoterled Skoterled
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Piteå

Bildat år: 2009, utökat 2018

Storlek: 3,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat