Svartliden

Det här är ett frodigt, urskogsliknande område i ett kustnära läge som är mycket lämpligt som utflyktsmål.

Barrskog med mycket död ved

Svartliden. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I Svartliden växer det en liten högproduktiv gammelskog på kanten av en ås med Nördbäcken som slingrar sig nedanför. Det är en ovanlig naturtyp så nära kusten. Skogen är örtrik med bland annat fjälltorta, ormbär och bergsslok. Granen är det vanligaste trädet och fallna, grova träd ligger huller om buller. Det ger en god miljö för de svampar som behöver död ved att leva på. Det finns även gott om grova högstubbar och hålträd.  

Den stora mängden av framför allt garnlav som draperar träden visar på att skogen har lämnats i stort sett orörd. Andra arter som visar på detta är osttickan med sin säregna doft och den vackert rosa rosentickan.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • elda, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Piteå

Bildat år: 1997, reviderad 2009

Storlek: 0,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000