Lustgården

Här kan du uppleva naturskogar, sjöar, hällmarker och bäckar som rinner genom frodiga lundar. En stig går genom naturreservatet och eldplatser finns vid både Abborrtjärn och Lill-Brännträsket. Vintertid passerar en skoterled Lustgården.

Rastplats vid sjö

I Lustgården finns både vandringsled och rastplatser. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Längs bäcken från Abborrtjärnen är skogen mycket yppig. Klimatet är gynnsamt för till exempel örnbräken, trolldruva och olvon. Dessa arter lever här vid sin nordgräns i Sverige. Fjälltorta, liljekonvalj och tibast trivs på den här näringsrika mark med rörligt grundvatten.

Naturskog med anisdoft

I stora delar av reservatet finns gammal naturskog med grova granar, aspar och sälgar. Här lever många hotade arter. På de gamla sälgarna växer den gröna lunglaven och den beigefärgade dofttickan. På långt håll känner man dofttickans anisdoft i skogen! I en gammelskog som denna är fågellivet rikt med bland annat hackspettar och många olika sångfåglar.

Trolldruva

Trolldruvan trivs på kalkrik och frodig mark. Den blommar med vita blommor i maj-juni och får sedan svarta, giftiga bär. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

 • vandra
 • köra snöskoter på väl snötäckt mark
 • elda eller tälta på särskilt anvisade platser
 • plocka bär och matsvamp
 • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- eller djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Skoterled Skoterled
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Piteå

Bildat år: 1997

Storlek: 2,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000